Psychologické poradenstvo

kriedu holistický prístup k mentálnemu zdraviu

Naše poradenské služby sú pre:

JEDNOTLIVCOV

PÁRY

RODINY

Psychologické poradenstvo s kriedu

Keďže kriedu začalo ako vzdelávacia iniciatíva, vždy sme mali skutočný kontakt s problémami ľudí. Naša odbornosť v oblasti poradenstva nepochádza z učebníc – pochádza z “terénu”, zatiaľ čo naše znalosti z učebníc ju zlepšujú.

Prostredníctvom pomoci našim študentom sme pochopili, že mnohé problémy (napríklad úzkosti, depresie, šikanovanie, agresivita a pasivita) sú skôr reakciou na prostredie, v ktorom sa človek nachádza, na jeho minulosť a skúsenosti so vzťahmi, ako preddefinovanou vlastnosťou. V našich poradenských programoch berieme túto skutočnosť v úvahu, a snažíme sa ponúknuť klientom jej optimalizáciu, resp. zlepšenie.

Naše poradenské služby nie sú zamerané len na mladých ľudí. Pracujeme s pármi, ktoré čelia rôznym vzťahovým problémom (nuda, podvádzanie, nedostatok komunikácie, sexuálne problémy, atď.) a s ľuďmi všetkých vekových kategórií, ktorí prešli/prechádzajú zmenami (menopauza, dôchodok, zmena zamestnania, sťahovanie, smrť milovaného, atď.)

Náš multidisciplinárny prístup nám umožňuje používať kombináciu princípov (napríklad psychopatológiu a mindfulness), aby sme vám pomohli dosiahnuť integrovanejší, uvedomelejší a vzrušujúcejší zážitok zo života.

Oblasti expertízy: