O nás

kriedu holistický prístup k mentálnemu zdraviu

MEd. Mgr. Kristína Fulopová

MEd. Mgr. Kristína Fulopová momentálne neprijíma nových klientov.

Kristína Fulopová

V prvom rade milujem skúmať autenticitu. Vždy ma zaujímalo psychické a fyzické zdravie, identita a ľudské prežívanie.

Do Žiliny som sa presťahovala po 6 rokoch profesionálneho pôsobenia v Miláne. Napísala a ilustrovala som dve knihy s psychologickým zameraním -Talking Feelings (2021) a Unwanted (2022).

Mojou najväčšou vášňou sú naše vnútorné a medziľudské vzťahy. Rada skúmam ich nuansy, hĺbku a význam. Aj preto v mojej práci často využívam techniku IFS (internal family systems therapy).

V súčasnosti trávim svoj život prácou s ľuďmi v oblasti psychologického poradenstva. Pomáham im napojiť sa na svoje vnútro, prehĺbiť ich vášeň zo života a skúmať, čo potrebujú a kým skutočne sú.


Vzdelanie:

 • Plynulá angličtina, taliančina, španielčina, slovenčina; komunikačne portugalčina a francúzština
 • Magisterský titul MEd. v odbore Advanced Teaching (University of the People, US)
 • Magisterský titul Mgr. v odbore Špecifické vývinové poruchy učenia (Inštitút Psychológie a Neurovied Galton, IT)
 • Bakalársky titul B.Sc. v Zdravotníckych vedách (psychológia, psychopatológia a emocionálna inteligencia) (University of the People, US)
 • Associate’s Degree A.Sc. v odbore Komunitného a verejného zdravotníctva (University of the People, US)
 • 120 h certifikát Teaching English as a Second Language
 • Certifikát Masterpieces of World Literature (University of Harvard)
 • Certifikát Modern art & ideas (MOMA)
 • 200 h diplom Yoga Teacher training od Yoga Alliance
 • Certifikát ilustrácie pre deti od Adolfo Serra

Mgr. Martina Miková, PhD.

Martina Vicianová Miková

Krása života ma neprestáva fascinovať a jeho doplnenie o poznatky z psychológie sa mi zdal ako dobrý nápad.

Veda o duši si našla v mojom živote významné miesto a sprevádza ma už niekoľko rokov v „praxi“ ako rodiča, lektora, mentora a školského psychológa.

Fascinuje ma jarný svieži vzduch, nočná obloha a zvieratá. Relaxujem plávaním, prechádzkami lesom a tvorbou z textílií. Patrím medzi optimistov a snažím sa pozerať skôr na funkčnú časť procesov a vzťahov.

S tým súvisí aj spôsob práce, ktorý s klientom preferujem – naratívna terapia, kde každý môže byť autorom svojho jedinečného životného príbehu a terapia zameraná na riešenie (SFBT), ktorá stavia na troch základných pilieroch terapeutického vzťahu: nádej, tvorivosť a spolupráca.


Vzdelanie:

 • Magisterský titul Mgr. v odbore psychológia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Doktorandský titul PhD. v odbore sociálna psychológia, psychológia práce (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • 200 hod Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii (ISZ Košice, ISZ – MC Praha)
 • 100 hod Autogénny tréning – symbolická terapia (ISZ Košice)
 • 110 hod Tréning: Krízová intervencia u detí, krízová intervencia u týraných a zneužívaných detí, telefonická krízová pomoc (Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, Košice)
 • 20 hod Psychologické posudzovanie vierohodnosti (Slovenský inštitút aplikovanej psychológie)
 • 20 hod Systemický rozhovor
 • Odborné semináre:
  – David Newman – Odpoveď na suicidálne myšlienky či pokusy (7,5 hod)
  – David Newman – Naratívna terapia a odpoveď na traumu a duševné ťažkosti (12 hod)
  – Chana Rachel Frumin – Naratívna terapia – Práca so stratou (tvorba mostu podpory) (12 hod)

Mgr. Kristýna Koudelová

Kristýna Koudelová

Už od dospievania nachádzam veľký zmysel v pomoci ľuďom v náročných situáciách. Spočiatku som navštevovala onkologické oddelenie v Žiline, neskôr detský domov v Ružomberku, a na prelome dospelosti, po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii, som sa stala dobrovoľníčkou v utečeneckých táboroch v Srbsku.

Tvárou v tvár nepredvídateľnosti života bolo pre mňa výzvou prijať, že ako ľudia nemáme plnú kontrolu nad tým, čo nás v živote postretne. Zároveň som však mala príležitosť pozorovať, ako sa v človeku prebúdza vnútorná sila na zvládanie prekážok, ak dostáva adekvátnu podporu. To ma inšpirovalo v tom, aby som nadobudla vzdelanie v oblasti duševného zdravia.

Na stretnutiach pracujem eklekticky čo znamená, že kombinujem vedecky overené poznatky z viacerých terapeutických prístupov, vďaka čomu sa snažím klientom prinášať nástroje a stratégie, ktoré sú prispôsobené ich jedinečnej situácii.

Vzdelanie:

 • Magisterský titul Mgr. v odbore psychológia (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • 220 hod Osvedčenie (číslo akreditácie 3381/2019/84/2): Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu, občianske združenie IPčko
 • 64 hod Odborná psychologická prax v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie, Levice
 • 120 hod Odborná psychologická prax v oblasti školskej psychológie, Bratislava
 • Špecializácia na prácu s poruchami príjmu potravy v “Chuť žiť” (1,5 roka): vedenie podporných skupín, lektorovanie liečebno-vzdelávacieho programu, špecializovaná linka pomoci, autorka metodickej príručky pre školských psychológov a spoluautorka metodickej príručky pre prácu s poruchami príjmu potravy v psychologickom poradenstve
 • Odborné semináre:
  – Práca s motiváciou v psychologickom poradenstve (Coachingplus, 16 hod)
  – Training: Assessment of Dissociative Children and Adolescents (ESTD, 8 hod)
  – Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti (Slovenská psychiatrická spoločnosť SLK, 8 hod)
  – Umelecké sebavyjadrenie a jeho miesto v kontexte psychických ťažkostí (Art brut Bratislava, 8 hod)
  – Využite snov v psychoterapii a osobnostnom raste (odborná prednáška profesora PhDr. Antona Heretika, PhD)

O kriedu prístupe

Kriedu holistický prístup k mentálnemu zdraviu bol stvorený z vášne a zo skutočne pozorovanej potreby pre alternatívu v odvetviach, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím.

Keď počujeme slovo „holistický“, možno si predstavíme nejaký hippie liek, možno abstraktný marketingový nástroj. Definícia holistického prístup je však konkrétnejšia:

HOLISTICKÝ = zvažuje celok, nie len časti 

V praxi to znamená, že sa staviame k ľuďom ako komplexným bytostiam, nie zlomkom alebo problémom. Vytvárame spoločne stratégie na zlepšenie ich života celkovo, namiesto toho, aby sme sa len snažili nájsť riešenie ako priamu odpoveď na problém alebo symptóm.

Psychologické poradenstvo pre rodiny

Naše hodnoty

Základom kriedu prístupu je vášeň. Milujeme ľudí. Milujeme ľudskosť. Milujeme emócie. Milujeme učiť sa a pomáhať.

Ale čo presne znamená cítiť vášeň? Pre nás to znamená byť nadšení z toho, čo robíme; zobudiť sa každé ráno s pocitom, že to, čo robíme, má význam. A presne to sa snažíme preniesť na našich klientov. Veríme, že najlepší spôsob práce s ľuďmi je naviesť ich, aby sa do spolupráce ponorili a  spolupodielali.

 

Kriedu je multidisciplinárny prístup, pretože spája poznatky, výskum a metódy z rôznych oblastí. Všetko to začalo záujmom o vzdelávacie systémy ako Montessori a Reggio Children. Nakoniec, so znalosťami psychológie, psychopatológie a sociológie bolo ťažšie presne kategorizovať, ktorý odbor je ten náš.

Dôvod, prečo je pre nás multidisciplinarita taká dôležitá, je ten, že nám dáva mentálnu otvorenosť a schopnosť vybrať si správny nástroj v správnom momente, a nielen postupovať podľa vopred definovanej metodológie.

Spolupracujeme aj s externými psychológmi, pedagógmi a inštitúciami, aby sme sa navzájom obohacovali a dopĺňali ponuku služieb.

Primárny aj sekundárny vedecký výskum je ďalším základným aspektom filozofie kriedu. Veda je pre nás kľúčová pre vývoj účinných a spoľahlivých postupov.

Pri realizácii vlastných štúdií, ako aj pri hodnotení externých, sa riadime štruktúrou Americkej Psychologickej Asociácie.

The National Center for Biotechnology Information (súčasť Národnej lekárskej knižnice Spojených štátov amerických) je naším zdrojom pre získanie dôkazov, aktualizácií vedeckých inovácií a odlíšenie trendov od objektivity.

Každá rastlina najlepšie prosperuje v pôde prispôsobenej jej biológii, potrebám, vlastnostiam a túžbam. V kriedu sa snažíme rozvíjať takúto pôdu s našimi klientmi.

V praxi to znamená úzko pracovať s prostredím našich klientov, a nie predpokladať, že všetko vieme z príručiek a študovaných metód.

Pred každým sedením sa klienta pýtame, ako sa cíti a či sa od nášho posledného stretnutia v jeho živote stalo niečo zaujímavé. To nám umožňuje pochopiť ich duševný a emocionálny stav predtým, ako pristúpime k plánovanému obsahu sedenia, často ho prispôsobíme aby správne odrážal klientov momentálny stav.

Hodnoty - kreativita

Veríme, že kreativitu treba podporovať vo všetkých jej formách. Je to fantastický nástroj na spojenie sa so sebou samým a so svojim okolím.

Aby bolo jasné, kreativita nie je len vizuálne umenie. Kreativita pre nás znamená stimulovať predstavivosť človeka, aby sme mu umožnili:

 • vyjadriť sa (napr. „Skúmajte skladbu, ktorá vás inšpiruje k autentickosti“),
 • nájsť alternatívne riešenia a spôsoby robenia vecí (napr. „Prečo si myslíte, že títo dvaja ľudia dospeli k odlišným záverom o tej istej otázke?“),
 • byť viac napojený na prítomnosť a seba, ako aj na našu spoločnú prácu (napr. „Čo vo vás vyvolala predchádzajúca otázka?“).

Poslednou základnou hodnotou prístupu kriedu je organizovanosť. Zatiaľ čo intuícia a spontánnosť sú prítomné vo všetkých našich stretnutiach, materiály, ciele a obsah stretnutí sú dôkladne premyslené. To znamená, že:

 • na začiatku spolupráce vždy vyhotovíme úvodný poradenský návrh, kde zosumarizujeme klientove vyjadrené potreby a načrtneme možné spôsoby spolupráce,
 • naše programy sú plánované individuálne. Po zhruba 10 sedeniach iniciujeme hĺbkovú aktualizáciu,
 • veľmi dôležité sú pre nás tiež dochvíľnosť, časová dostupnosť a flexibilita.

Ďalší členovia tímu

MA, PGDip. Henrieta Jánošová

MA, PGDip. Henrieta Jánošová

Externá výpomoc. Psychologička so zameraním na psychické zdravie mamičiek, zakladateľka Hepy Mamy.

Ing. Peter Klocháň

Ing. Peter Klocháň

Konateľ, Kreatívny manažér, Úvodná klientská asistencia.

MSc. Linda Blaesing

MSc. Linda Blaesing

Externá výpomoc. Psychologička so zameraním na kognitívno behaviorálnu terapiu.