O nás

kriedu holistický prístup k mentálnemu zdraviu

Mgr. Kristína Fulopová

V prvom rade milujem skúmať autenticitu. Vždy ma zaujímalo psychické a fyzické zdravie, identita a ľudské prežívanie.

Do Žiliny som sa presťahovala po 6 rokoch profesionálneho pôsobenia v Miláne. Napísala a ilustrovala som dve knihy s psychologickým zameraním -Talking Feelings (2021) a Unwanted (2022).

Mojou najväčšou vášňou je psychoneuroimunoendokrinológia. Môže sa to zdať ako jazykolam, ale v skutočnosti ide o zameranie sa na našu celistvosť – psychológia (ako sa cítime), neurológia (čo sa deje v našom mozgu), imunita (ako dobre telo dokáže bojovať s potenciálnymi chorobami) a endokrinológia (sekrécia a rovnováha našich hormónov). Prostredníctvom tohto holistického pohľadu môžeme zlepšiť naše zdravie hĺbkovo, a nie len liečiť symptómy.

V súčasnosti trávim svoj život prácou s ľuďmi v oblasti psychologického poradenstva. Pomáham im napojiť sa na svoje vnútro, prehĺbiť ich vášeň zo života a skúmať, čo potrebujú a kým skutočne sú.

Vzdelanie:

 • Plynulá angličtina, taliančina, španielčina a slovenčina
 • Magisterský titul M.Ed. v odbore Advanced Teaching (prebieha)
 • Magisterský titul v odbore Špecifické vývinové poruchy učenia (Inštitút Psychológie a Neurovied Galton, IT)
 • Bakalársky titul B.Sc. v Zdravotníckych vedách (psychológia, psychopatológia a emocionálna inteligencia)
 • Associate’s Degree A.Sc. v odbore Komunitného a verejného zdravotníctva
 • 120 h certifikát Teaching English as a Second Language
 • Certifikát Masterpieces of World Literature od University of Harvard
 • Certifikát Modern art & ideas od MOMA
 • 200h diplom Yoga Teacher training od Yoga Alliance
 • Certifikát ilustrácie pre deti od Adolfo Serra
Špecifické vývinové poruchy učenia

O kriedu prístupe

Kriedu holistický prístup k mentálnemu zdraviu bol stvorený z vášne a zo skutočne pozorovanej potreby pre alternatívu  v odvetviach, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím.

Keď počujeme slovo „holistický“, možno si predstavíme nejaký hippie liek, možno abstraktný marketingový nástroj. Definícia holistického prístup je však konkrétnejšia:

HOLISTICKÝ = zvažuje celok, nie len časti 

V praxi to znamená, že sa staviame k ľuďom ako komplexným bytostiam, nie zlomkom alebo problémom. Vytvárame spoločne stratégie na zlepšenie ich života celkovo, namiesto toho, aby sme sa len snažili nájsť riešenie ako priamu odpoveď na problém alebo symptóm.

Psychologické poradenstvo pre rodiny

Naše hodnoty

Základom kriedu prístupu je vášeň. Milujeme ľudí. Milujeme ľudskosť. Milujeme emócie. Milujeme učiť sa a pomáhať.

Ale čo presne znamená cítiť vášeň? Pre nás to znamená byť nadšení z toho, čo robíme; zobudiť sa každé ráno s pocitom, že to, čo robíme, má význam. A presne to sa snažíme preniesť na našich klientov. Veríme, že najlepší spôsob práce s ľuďmi je priviesť ich, aby sa do spoločného projektu ponorili.

Ktorý tínedžer alebo dospelý chce stráviť hodinu alebo viac zo svojho týždňa nejakými „holistickými sedeniami“? Naša odpoveď znie:

Ten, ktorý sa cíti videný, vypočutý, ktorý má pocit že mu je poskytnutá ozajstná prítomnosť a je nadšený zo spoločnej práce.

Kriedu je multidisciplinárny prístup, pretože spája poznatky, výskum a metódy z rôznych oblastí. Všetko to začalo záujmom o vzdelávacie systémy ako Montessori a Reggio Children. Nakoniec, so znalosťami psychológie, psychopatológie a sociológie získanými na univerzite, bolo ťažšie presne kategorizovať, ktorý odbor je ten náš.

Dôvod, prečo je pre nás multidisciplinarita taká dôležitá, je ten, že nám dáva mentálnu otvorenosť a schopnosť vybrať si správny nástroj v správnom momente, a nielen postupovať podľa vopred definovanej metodológie.

Spolupracujeme aj s externými psychológmi, pedagógmi a inštitúciami, aby sme sa navzájom obohacovali a dopĺňali ponuku služieb.

Primárny aj sekundárny vedecký výskum je ďalším základným aspektom filozofie kriedu. Veda je pre nás kľúčová pre vývoj účinných a spoľahlivých postupov.

Pri realizácii vlastných štúdií, ako aj pri hodnotení externých, sa riadime štruktúrou Americkej Psychologickej Asociácie.

The National Center for Biotechnology Information (súčasť Národnej lekárskej knižnice Spojených štátov amerických) je naším zdrojom pre získanie dôkazov, aktualizácií vedeckých inovácií a odlíšenie trendov od objektivity.

Každá rastlina najlepšie prosperuje v pôde prispôsobenej jej biológii, potrebám, vlastnostiam a túžbam. V kriedu sa snažíme rozvíjať takúto pôdu s našimi klientmi.

V praxi to znamená úzko pracovať s prostredím našich klientov, a nie predpokladať, že všetko vieme, alebo že na vyriešenie problému je potrebná len priama konfrontácia.

U našich neplnoletých klientov si veľmi vážime pravidelný kontakt s rodičmi. To znamená, že sa nerozprávame len o pokrokoch, ale aj o postrehoch týkajúcich sa ich správania/mentálneho stavu atď.

Pred každým sedením sa klienta pýtame, ako sa cíti a či sa od nášho posledného stretnutia v jeho živote stalo niečo zaujímavé. To nám umožňuje pochopiť ich duševný a emocionálny stav predtým, ako pristúpime k plánovanému obsahu sedenia, často ho prispôsobíme aby správne odrážal klientov momentálny stav.

Hodnoty - kreativita
Veríme, že kreativitu treba podporovať vo všetkých jej formách. Je to fantastický nástroj na spojenie sa so sebou samým a so svojim okolím.

Aby bolo jasné, kreativita nie je len vizuálne umenie. Kreativita pre nás znamená stimulovať predstavivosť človeka, aby sme mu umožnili:

 • vyjadriť sa (napr. „Skúmajte skladbu, ktorá vás inšpiruje k autentickosti“),
 • nájsť alternatívne riešenia a spôsoby robenia vecí (napr. „Prečo si myslíte, že títo dvaja ľudia dospeli k odlišným záverom o tej istej otázke?“),
 • byť viac napojený na prítomnosť a seba, ako aj na našu spoločnú prácu (napr. „Keby sa mesto a hora mohli spolu rozprávať, čo by si povedali?“).
Poslednou základnou hodnotou prístupu kriedu je organizovanosť. Zatiaľ čo intuícia a spontánnosť sú prítomné vo všetkých našich stretnutiach, materiály, ciele a obsah stretnutí sú dôkladne premyslené. To znamená, že:

 • pre naše poradenské aj vzdelávacie služby je na začiatku vypracovaná detailná úvodná správa o klientovi, kde zhodnotíme jeho potreby a načrtneme možné spôsoby spoločnej práce. Tu nájdete príklad úvodnej správy nášho poradenstva, tu vzdelávacej.
 • naše programy sú plánované na mesačnej báze, čo znamená, že na konci každého mesiaca je k dispozícii hĺbková aktualizácia o vykonanej práci a podrobný plán na budúci mesiac.
 • dochvíľnosť, konzultačná dostupnosť a flexibilita sú niečo, čomu naozaj venujeme veľa úsilia.

Spolupracujú s nami

Linda Blaesing

Linda Blaesing

Psychologička so zameraním na kognitívno behaviorálnu terapiu.

Peter Klocháň

Peter Klocháň

Content-advisor, SEO špecialista, fotograf.

Ema Fulopová

Ema Fulopová

Študentka psychológie a lingvistická poradkyňa.